fbpx

Facebook

Construcții case eficiente

Contact

0742 470 356

Email

salut@casaeficienta.com

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările noastre, în calitate de operator de date. Pagina este deținută de Gavril Ana din Mediaș și este un blog personal.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.casaeficienta.com („Site-ul”).

Din acest motiv, ne străduim să vă procesăm datele personale în conformitate cu principiile stabilite în legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE („GDPR”). Datele personale reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, iar o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici fizici, psihologici, mentali , identitate economică, culturală sau socială.

Ce date prelucram si in ce scop?

Dacă sunteți un vizitator al Site-ului

Folosim datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs. când vizitați Site-ul www.casaeficienta.com, pentru a procesa și a răspunde întrebărilor dvs. transmise prin intermediul site-ului nostru, precum și pentru a trimite newsletter-urile la care v-ați abonat în timp ce vizitați site-ul nostru.

Ne bazăm această activitate de prelucrare a datelor pe interesul nostru legitim de a furniza informațiile solicitate în legătură cu activitatea, serviciile și produsele noastre. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt: numele dvs., adresa de e-mail și numărul de telefon.

De asemenea, folosim datele dvs. cu caracter personal pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți conținutul site-ului. Ne bazăm în această activitate de prelucrare a datelor pe interesului nostru legitim de a asigura funcționarea corectă a site-ului nostru de internet, precum și îmbunătățirea acestuia.

Utilizăm Google Analytics, Facebook, Pixel  si Cookie pe Site pentru a analiza informațiile colectate de la vizitatorii site-ului. Aceste informații permit Casa Eficientă să înțeleagă mai bine utilizatorii site-ului și modul în care îl utilizează. Nicio informație de identificare personala este inclusa in acest tip de raportare. Pentru detalii, consultați Politica noastră privind cookie-urile.[link]

Categoriile de date prelucrate în acest context sunt ora și data accesării site-ului Internet și adresa IP din care a fost accesat site-ul nostru de internet.

 Durata pentru care vă prelucrăm datele?

Ca principiu, Casa Eficientă va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligațiilor legale care revin în sarcina Casa Eficientă (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

În situația în care sunteți client și vă exercitați opțiunea de dezabonare de la comunicările comerciale prin transmiterea unui email la adresa dezabonare@casaeficienta.com, Casa Eficientă va interpreta această acțiune ca opțiunea dumneavoastră de a vă dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care vă ținem la curent despre produsele și serviciile oferite de Casa Eficientă. Totuși, dorim să vă informăm că dezabonarea de la comunicările comerciale nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate  mai jos.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, Casa Eficientă va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de Casa Eficientă pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

Când si cum dezvăluim datele cu caracter personal?

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Casa Eficientă poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină Casa Eficientă în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului  (de exemplu: firme de curierat, furnizori de servicii IT, furnizori de servicii privind medicina muncii, firma de contabilitate) ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

Când si cum transferam datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal furnizate către Casa Eficientă pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

Ce drepturi aveți?

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Casa Eficientă să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

Contact

 Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: salut@casaeficienta.com 

error:

Primește primul noutăți despre
Case Eficiente

Prin abonare vei primi notificări imediat ce postez noutăți. Adresa de email este în siguranță și nu trimitem spam.

Mulțumesc de încredere.

Ceva nu a mers.