fbpx

Facebook

Construcții case eficiente

Contact

0742 470 356

Email

salut@casaeficienta.com

Casa eficientă energetic – Ghid de accesare fonduri

Programul ”Casa eficientă energetic”  este adresat persoanelor fizice din România. Acest program se adresează proprietarilor de locuințe unifamiliale. Prin programul ”Casa eficientă energetic” persoanele fizice pot primi o finanțare nerambursabilă de până la 70000 lei (15000 euro) pentru a-și face locuința eficientă energetic.

Eficiența energetică a unei locuințe face referire la un consum mai mic de energie pentru întreținere, reducerea emisiilor de CO2 și confort sporit în locuință. Casa eficientă energetic – Ghid de accesare fonduri prin program poate fi până la 60% din valoarea cheltuielilor pentru reabilitarea termică a locuinței.

Obiectivele programului fac referire și la folosirea energiei regenerabile pentru locuințele existente și creșterea performanței energetice a locuinței.

Persoanele eligibile trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

Finanțarea nerambursabilă se acordă pentru creșterea cu cel puțin a unei clase energetice a locuinței față de nivelul prezent. Există 3 praguri de finanțare în funcție de performanța energetică care urmează să fie atinsă în urma reabilitării termice a locuinței. Acestea pot fi consultate în ghid.

Dosarele trebuie depuse cu o serie de documente care sunt prevăzute în GHID. Cred că este un program necesar și foarte bun pentru cei care vor să facă o investiție pentru reabilitarea termică a locuinței.

Lista de cheltuieli eligibile este foarte generoasă. Pe lângă faptul că este o listă completă dacă o citești cu atenție aproape că îți indică cam ce înseamnă eficientizarea termică a locuinței în caz că nu erai informat.

Eu recomand citirea cu atenție a ghidului și apoi verificarea bugetului propriu pentru reabilitarea termică a locuinței. Chiar dacă este puțină muncă cu depunerea dosarului și întocmirea planului de investiții eu cred că se merită. Având în vedere reducerea semnificativă a cheltuielilor pentru energie cheltuielile personale se amortizează în timp.

Casa eficientă energetic – Ghid de accesare fonduri

(1) Sunt considerate eligibile achiziția, montajul și execuția lucrărilor, precum și cheltuielile incluse în acestea, pentru următoarele cheltuieli:

a) cheltuielile cu lucrările de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii privind:

– înlocuirea tâmplăriei exterioare existente cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv montarea de grile higroreglabile;
– izolarea termică a elementelor de construcție exterioare opace (pereți exteriori, terase, învelitoarea șarpantei și alte elemente similare);
– izolarea termică a planşeului peste sol și/sau peste ultimul nivel al clădirii;

b) cheltuielile cu lucrările de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de încălzire și de preparare și utilizare a apei calde de consum:

– cazane cu condensare; pompe de căldură, cu excepția aparatelor de tip aer-aer (aparate de condiționare a aerului);
panouri solare termice, inclusiv sistemele de stocare a energiei termice;
– sisteme de microcogenerare pe gaz natural, pe biogaz precum și cele bazate pe gazificarea deșeurilor menajere (resturi alimentare, dejecții animaliere și umane, etc.) si nemenajere din locuințele unifamiliale (resturi lemnoase, peleți de natură lemnoasă, peleți de natura agricola) ;
– sisteme de încălzire/răcire cu schimbare de faza ;

– sisteme de producere a biogazului din deșeuri menajere organice generate de locuințele unifamiliale;
– izolarea termică a conductelor de distribuție și a unităților de acumulare;
– dotarea cu dispozitive de reglare pentru încălzirea și prepararea apei calde de consum;
– dotarea, înlocuirea, reabilitarea componentelor instalației interioare (corpuri de încălzire, încălzire prin pardoseală, conducte, robinete, boilere, schimbătoare de căldură și alte elemente similare din componența instalației de încălzire și preparare a apei calde de consum);
-programatoare orare pentru comanda instalațiilor de încălzire și răcire;

c) cheltuielile pentru achiziționarea și montarea de sisteme centralizate de ventilare mecanică cu recuperare a căldurii,

cu o eficiență de minimum 75%, inclusiv programatoare orare pentru comanda instalațiilor de ventilare;

d) cheltuielile cu lucrările de reabilitare/modernizare a sistemului de iluminat aferent clădirii; acestea pot consta în:

– înlocuirea corpurilor și/sau surselor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri/surse cu tehnologie LED;
– utilizarea senzorilor de mișcare/prezență, acolo unde aceștia se impun pentru economia de energie (poduri, mansarde, debarale) și dispozitive pentru reglarea nivelului de iluminat, inclusiv programatoare orare;

e) cheltuielile aferente implementării de elemente de tâmplărie cu vitraj

cu control solar sau sisteme de umbrire exterioară (obloane, jaluzele, rulouri etc.) cu reglare manuală sau cu reglare automată inteligentă;

f) cheltuieli aferente altor intervenții ocazionate de implementarea măsurilor menționate la lit. a)-e):

– creșterea etanșeității la aer a anvelopei clădirii și la montarea tâmplăriei termoizolante;
– asigurarea continuității stratului etanș la nivelul îmbinărilor sau străpungerilor în anvelopa clădirii;
– repararea acoperişului tip terasă/şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă;

– demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa clădirii, precum şi montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie;
– refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie;
– repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura clădirii;

g) cheltuielile pentru elaborarea certificatului de performanță energetică

și efectuarea auditului energetic înainte de intervenție și elaborarea raportului de implementare după intervenție, realizate de un auditor energetic pentru clădiri atestat; Autoritatea finanțează pentru toate aceste cheltuieli până la 2.500 lei, inclusiv TVA.

(2) Cheltuielile pentru activitățile realizate în regie proprie, precum și toate cheltuielile care nu se regăsesc la alin. (1), nu sunt eligibile.

(3)Sunt considerate cheltuieli eligibile doar cheltuielile efectuate după aprobarea proiectului și publicarea rezultatului potrivit prevederilor art. 19 cu excepția cheltuielilor cu obținerea certificatului de performanță energetică și cu auditul energetic, efectuate înainte de intervenție, dar nu mai vechi de 6 luni la data înscrierii în aplicația informatică.

(4) Cheltuielile efectuate pentru achiziţia de echipamente, aparate electronice, corpuri de iluminat sunt eligibile dacă produsele achiziţionate sunt noi.

Casa eficientă energetic – Ghid de accesare fonduri poate fi consultat de oricine este interesat de eficientizarea termică a locuinței.

Dacă doriți să creșteți eficiența energetică a locuinței și să aveți o Casa eficientă energetic  acest Ghid de accesare fonduri vă poate fi de ajutor pentru fondurile necesare.

Ghid de accesare fonduri

Photo by Littlehampton Bricks from Pexels

Abonare

Prin abonare vei primi notificări imediat ce postez noutăți. Adresa de email este în siguranță și nu trimitem spam.

Mulțumesc de încredere.

Ceva nu a funcționat.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

error:

Primește primul noutăți despre
Case Eficiente

Prin abonare vei primi notificări imediat ce postez noutăți. Adresa de email este în siguranță și nu trimitem spam.

Mulțumesc de încredere.

Ceva nu a mers.